tirsdag 28. desember 2010

Slekt. Ole Tjernslien`s aner


Tjernslia


Tjernslia eller Ohrentjernslia er en gammel husmandsplass under gården Ohren i Lunner.

Mine oldeforeldre og Oles Tjernslien`s foreldre Karl Schulse Andreasen og Lise Johanesdatter giftet seg i 14.5.1904


først bosatt på "vestmarka" så "finløsbråten" under en av lunnergårdene.


Rundt 1914 flyttet de til Tjernslia. Karl og Lise fikk 9 barn.

1906 Marie
1909 Johan Tjernslien
1911 Martha Karoline
1914 Ole Alfred Tjernslien
1917 Lise
1917 Karl Karlsen
1918 Andreas Tjernslien, 1
920 Sverre Olaf, døde 1921
1922 et barn, mor døde under fødsel.I dag er det bare ruinene igjen i Tjernslia........Ole og Agnes i Tjernslia

Bekkholt på Roa

Ole og Agnes får følgende barn:
Ragnhild 1939
Reidar 1942, min far.
strid 1945
Bjørg 1946
Reidun 1952
Inger Lise 1954
Solveig 1957
Gerd 1960
Ragnhild og Reidar er født i Tjernslia. Familien flyttet til Bekkholt i 1945. Det var Agnes far, Hans Bjøraltlien, som da eide Bekkholt.Hans Bjøraltlien fikk ta over bruket av Trond Bjøralt i 1939 etter mange år som husmand under ham.
Ole døde i 199o og Agnes i 2007 . Begge gravlagt på Lunner kirkegård.
Bekkholdt ble solgt ut av familien i 1907.bildet er tatt i 1960, Dåpen til Gerd og May-Liss. Lunner Kirke.
f.v Ragnhild,Reidar,Liv Tjernslien,
ole, Agnes og .....
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar